Skip to main content

hoshin-kanri-2

Kompass zarządczy, polityka zarządzcza

Azimuth Marker, Mount Allen (Sandstone Peak), Southern California, USA. Text says “True North”. Image File:True North Mount Allen.fw.png by Hike The Monicas and licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *